C++ 46: Lớp – class

Rate this postHướng dẫn học lập trình C++ cơ bản. Học lập trình C++ cho tất cả mọi người. Giới thiệu tổng quan về lớp-class trong C++. thân triệu channel-let’s grow together!

Code mẫu:

Tag: laập trình hướng đối tượng c++, lập trình C/C++ java, android, cấu trúc dữ liệu, sql, python, thủ thuật lập trình căn bản. hướng dẫn trình. ngôn ngữ triệu thân. ngon ngu lap trinh, thân triệu, lập trình thân triệu, java thân triệu, c++ thân triệu, c thân triệu, ctdlgt thân triệu, sql thân triệu

Xem thêm: https://topthuthuat.club/category/review

Nguồn: https://topthuthuat.club

Related Post

24 Comments

 • · Edit

  anh ơi tại sao em in ra tên quê thì nó lại báo lỗi ạ,còn chỉ in ra tuổi thì ko sao,

  #include<iostream>

  #include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  class cat{

  char name[20];

  int age;

  char color[20];

  };

  class SV{

  public:

  char masv[20];

  char name[40];

  int age;

  float diem;

  char address[9];

  // public:

  void nhap();

  void xuat();

  };

  void SV::nhap()

  {

  cout<<"masv :";fflush(stdin);

  gets(masv);

  cout<<"ho ten :";//fflush(stdin);

  gets(name);

  cout<<"tuoi :";cin>>age;

  cout<<"diem :";cin>>diem;

  fflush(stdin);

  cout<<"dia chi :";fflush(stdin);

  gets(address);

  }

  void SV::xuat()

  {

  cout<<masv<<setw(10)<<name<<setw(10)<<age<<setw(10)<<diem<<setw(10)<<address<<endl;

  }

  int main()

  {

  SV a;

  a.address="namdinh";

  a.age=21;

  cout<<"que cua ban la:"<<a.address;

  cout<<"tuoi cua ban nay la:"<<a.age;

  return 0;

  }

  Reply
 • anh cho em xin bài giải đề này với
  Để quản lý sinh viên trong một Khoa, ta cần có các thông tin sau đây: Mã sinh

  viên, họ đệm, tên, ngày sinh (gồm ngày, tháng, năm), số điện thoại, điểm trung bình.

  1. Xây dựng các lớp kế thừa thích hợp để mô tả đối tượng sinh viên và các phương

  thức trong các lớp:

  – Khởi tạo tạo giá trị cho các thuộc tính.

  – Nhập và hiển thị dữ liệu của đối tượng sinh viên.

  – Các hàm trả về giá trị của các thuộc tính.

  – Toán tử tải bội > để để so sánh hai đối tượng sinh viên theo ngày sinh.

  – Toán tử tải bội >= để để so sánh hai đối tượng sinh viên theo điểm trung

  bình.

  – Toán tử tải bội < để để so sánh hai đối tượng sinh viên theo tên và họ đệm

  (tên ưu tiên cao hơn họ đệm).

  2. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu:

  – Nhập dữ liệu cho một mảng các đối tượng sinh viên (không quá 100 sinh

  viên).

  – Sắp xếp và hiển thị danh sách sinh viên theo thứ tự tăng của tên và họ đệm

  (tên ưu tiên cao hơn họ đệm).

  – Sắp xếp và in ra danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của điểm trung

  bình.

  – Tìm kiếm theo mã sinh viên (mã sinh viên nhập vào từ bàn phím). Nếu tìm

  thấy thì in ra thông tin của sinh viên đó, nếu không tìm thấy thì thông báo.

  – Tìm và in ra các sinh viên sinh sau ngày 20/5/2000.

  – In danh sách sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

  – In vị thứ của các sinh viên theo điểm trung bình.

  Reply
 • · Edit

  Nhờ anh mà em mới tiếp cận đc C++ dễ hơn chứ nghe thầy trên lớp nói như phi tên lửa xem hoa 🙂 , em cảm ơn anh nhiều ạ.

  Reply
 • Em nghĩ sau khi kết thúc series nên làm 1 bài toán thực tế như dùng để quản lý thư viện sách đưa thông tin , sắp xếp chẳng hạn sẽ dễ nhớ lâu hơn

  Reply
 • => sao em bị lỗi chỗ nào vậy anh
  #include<iostream>

  #include<iomanip>

  using namespace std;

  class ME {

  public:

  char name[50];

  int age;

  float hight;

  void sleep(){

  }

  void eat(){

  }

  void run(){

  }

  };

  int main(){

  ME a;

  a.name= "HUY";

  a.age = 19;

  cout << "Name :" << a.name << endl;

  cout << "AGE :" << a.age << endl;

  return 0;

  }

  Reply
 • Hóng anh làm khoảng vài video về class String, cách sử dụng các hàm trong nó. String mạnh hơn char* rất nhiều nhưng 2 khái niệm này em còn rất mập mờ bởi em tự đọc trên mạng nên chưa hiểu bản chất. Cảm ơn anh!

  Reply
 • Mong anh sớm ra video tiếp theo. phần hướng đối tượng em đoc sách nhưng khá khó hiểu và trừu tượng, video của anh rất chi tiết và rất bổ ích !

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *