Cách học lập trình Android hiệu quả, miễn phí, có việc ngay sau ra trường.

Rate this postNhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới:

⭐️⭐️⭐️ Đăng ký kênh:

Học lập trình Android bao nhiêu là đủ để đi làm?
Biết phần core của Android thì đi làm được:

Core: (
– Activities
– Intents và Intent filters
– User Interfaces
– Background Tasks
– App data & files
– Rest full API (Retrofit or Volley)

Plus:
– Architecture component
– Navigation Component
– TDD + Unit test
– Design pattern
– Clean code – coding conventions
– Dependency Injection (manual, dagger2, hilt, koin)

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Nếu bạn chưa biết gì về Android và chưa biết gì về IT thì các bạn phải nỗ lực.

Một số tài liệu học theo Google Codelab:
Android cơ bản với Kotlin

Android nâng cao với Kotlin

Nếu các bạn cần mentor thì đăng kí ở trang này bằng cách inbox chúng tôi.

#hocandroid #vietandroiddevs #laptrinhandroid #codekiemcom

Tag: lap trinh android, hocandroid, cachhocandroid, androidmentor, vietanddevs

Xem thêm: https://topthuthuat.club/category/review

Nguồn: https://topthuthuat.club

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *