EXCEL cơ bản || Hàm Sum, Average, Round, Min, Max, Rank

Rate this postGiải bài tập 1 EXCEL cơ bản. Đánh Số thứ tự, tạo Khung viền, Các Hàm Dạng số Hàm Tính tổng Sum, Hàm trung bình Average, Hàm làm tròn Round, Hàm nhỏ nhất Min, Hàm lớn nhất Max, hàm xếp hạng Rank
Subsires:
Facebook:
WebSite:
Các hàm xâu chuỗi trong excel:
Đọc số thành chữ trong Excel:
Tự học Excel Căn Bản:
Tự học EXCEL Nâng cao:
Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP:

Tag: làm tròn tiền trong excel, Tự học EXCEL, EXcel cơ bản, excel căn bản, Hàm SUm, đánh số thứ tự trong exccel, tạo khung viền excel, hàm trung bình trong excel, hàm average, hàm min, hàm max, hàm xếp hạng, hàm rank, hàm làm tròn, hàm round, tin học văn phòng, học excel cơ bản, tự học excel cơ bản

Xem thêm: https://topthuthuat.club/category/review

Nguồn: https://topthuthuat.club

Related Post

29 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *