Hàm MRound trong Excel – Làm tròn số đến bội số

Rate this post



Cách dùng hàm MRound trong Excel để làm tròn số đến bội số mong muốn như làm tròn số đến 0, 5 hoặc làm tròn số đến 0, 25… Hàm Mround áp dụng từ Excel 2007.
– Link tải file excel thực hành:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi:

Tag: làm tròn lên trong excel, Hàm MRound trong Excel, Hàm MRound, cách dùng hàm mround, hướng dẫn sử dụng hàm mround, làm tròn số đến bội số mong muốn, làm tròn số trong excel, làm tròn số đến 0, 5 trong Excel, sử dụng hàm mround, hàm bội số trong excel, hàm quy tròn số lên 0.5 trong excel, Làm tròn số với điều kiện 0.5, cách làm tròn số sau dấu phẩy, Làm tròn đến bội số, Excel 2007, excel 2010, excel 2013, excel 2016, microsoft excel, hàm làm tròn lên

Xem thêm: https://topthuthuat.club/category/review

Nguồn: https://topthuthuat.club

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *