INDEX – Hàm dò tìm dữ liệu căn cứ vào chỉ số dòng và cột trong excel – WowIsee (Excel thực hành)INDEX – Hàm dò tìm dữ liệu căn cứ vào chỉ số dòng và cột trong excel – WowIsee (Excel thực hành)
Các Video khác:
1) Sổ kế toán Nhật ký chung trên Excel:

2) Đổi số thành chữ trên excel với hàm ReadNum:

3) Hỗ trợ nhập nhanh bảng kê bán ra mua vào khai thuế trong excel:

4) Hướng dẫn cách Tạo list danh sách sổ xuống để chọn khi nhập liệu trong excel (Công cụ Validation P1).

5) Hướng dẫn cách Tạo list danh sách sổ xuống để chọn khi nhập liệu trong excel (Công cụ Validation P.2).

6) Hướng dẫn cách Tạo list danh sách sổ xuống để chọn khi nhập liệu trong excel (Công cụ Validation P.3).

7) Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP, hàm dò tìm dữ liệu theo cột trong excel:

8) Hướng dẫn sử dụng hàm HLOOKUP, hàm dò tìm dữ liệu theo cột trong excel:

9) Hướng dẫn sử dụng hàm MATCH, hàm dò tìm vị trí trong excel:

10) Nhóm của Excel thực hành:

11) Thông tin liên hệ, Email: [email protected]

Tag: lỗi ref trong excel, [vid_tags]

Xem thêm: https://topthuthuat.club/category/cong-nghe

Nguồn: https://topthuthuat.club

Related Post

49 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *