Related Post

4 Comments

  • có ai nhận thấy có gì đó sai sai ở convertView không nhỉ. Nó là một tham số được truyền vào, mình chưa đụng tới đó mà lại gán giá trị khác cho nó. Không lẽ biến đó truyền vào chẳng để làm gì. Có bạn nào rành không, giải thích hộ mình với.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *