Phối thư, trộn thư, mail merge trên word 2010

Rate this postVới kỹ thuật này sẽ phục vụ cho việc soạn thảo các giấy mời, hợp đồng,… với số lượng lớn trong 1 bảng dữ liệu có sẵn (exel, cvs ,…).
Thậm chí bạn có thể tạo được cả 1000 hợp đồng với số liệu từ exel có sẵn chỉ trong vòng vài phút nhé!

Tag: làm mail merge, mail merger in word 2010, phối thư, trộn thư, word office 2010, phối thư trên word 2003, phối thư trên word 2010

Xem thêm: https://topthuthuat.club/category/review

Nguồn: https://topthuthuat.club

Related Post

15 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *